گزینه‌ی آثار علی عبدالرضایی <

تنها آدم های آهنی در باران زنگ می‌زنند <

 نام این کتاب را شما بگذارید <

پاریس در رنو <

این گربه‌ی عزیز! ی <

فی البداهه <

  جامعه <

 شینما (با افشین شاهرودی) ی <

صوفی و رساله‌ی انتقادی تریاک <

شعرهای فراری <

 

 

اولیس، جیمز جویس (متن انگلیسی)  [پروژه ی گوتنبرگ]س <

مجله‌ی بازارچه - شماره‌ی یکم <

مجله‌ی بازارچه -  شماره‌ی چهارم <

نه حتا اگر فراموش کرده باشم به دقت / سعید احمدزاده اردبیلی <

اتاقی که لزوما" مرکز جهان نیست / محمدحسن مرتجا <

مرگ از مدام / احسان هاشمی <

گزینه‌ی آثار زیبا کرباسی <

پنجره‌های رو به جهان، مجموعه‌ی شعرهای در تبعید ِ منصور کوشان (1377-1382)س <

آسايشم گاهی روانی‌ست / رضا حیرانی <

لیلا ابالی / علیرضا آدینه <