این چیست ؟ این صوتِ زبانی‌ست که شعرِ زبانِ ما را باز-گو می‌کند. چیست؟ ادبیاتی‌ شفاهی‌ست: خودِ خودِ ادبیات است: کلامِ لام و کام است، صوتِ شعرست. حالا که شعر معاصر ایران به زبان آلمانی خلق می‌شود، حلق می‌شود، به زبانِ شعر گوش می‌سپاریم.

   
 
 
 

 

 

First you must have Flash Player 9 and Javascript turned on.

بازگشت به مجله شعر